fbpx

Projekty unijne

Oknar > Porady > Projekty unijne

Beneficjent OKNAR KĘPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

realizuje projekt pn.

 

„Wzrost poziomu konkurencyjności spółki Oknar Kępno poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie stolarki okiennej PVC.”

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele i planowane efekty projektu: wdrożenie wyników prac B+R, poprzez wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi frezowania uszczelek oraz gamy okien opartych na profilu Veka76, a także udoskonaleniu gamy okien PVC.

 

Wartość projektu: 3 330 146,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 218 346,31 PLN

 

 

Projekt realizowany w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem mailowym s.grzesiak@oknar.pl