Dlaczego okna parują?

Kiedy szyby w naszych oknach parują nie oznacza to od razu wady konstrukcyjnej okna.

Parowanie po stronie zewnętrznej i wewnętrznej okna jest zjawiskiem fizycznym jak najbardziej naturalnym, polegającym na skrapianiu się pary wodnej. Może być to związane z nieprawidłowo działającą wentylacją.

Bardzo często zjawisko parowania związane jest z nadmiernym poziomem wilgotności w pomieszczeniach lub dużą różnicą temperatur panujących na zewnątrz i w środku budynku.

Jeśli parowanie okien stało się uciążliwe, przeczytaj co najlepiej zrobić w takim przypadku.

Parowanie szyb na zewnątrz.

Najczęściej proces parowania na zewnątrz pojawia się w okresie wiosennym i jesiennym. Jest to okres, w którym budynki nie są regularnie ogrzewane, a temperatury na zewnątrz szczególnie nocą, spadają. Temperatura nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na parowanie. Na ten proces również wpływa poziom wilgotności powietrza. Kiedy poziom wilgotności jest wysoki, a temperatura nocą spada, rano rosą pokryte są nie tylko okna. Jest to naturalny proces fizyczny. Co jeszcze wpływa na parowanie szyb od zewnątrz? Mało zauważalnym czynnikiem jest otoczenie okna np. rośliny, które potęgują parowanie, położenie okna, w zależności od stron świata. Zawsze większa częstotliwość parowania występuje od strony północnej czy zachodu.

Parowanie szyb od wewnątrz.

Parowanie szyb od strony wewnętrznej jest ściśle związane z wysoką wilgotnością powietrza w pomieszczeniach, co jest spowodowane nieodpowiednią wentylacją. Szyba jest najzimniejszym elementem w budynku, dlatego jeśli para wodna zetknie się z zimną powierzchnią ulegnie skraplaniu, stąd widoczna para na oknach. W takim przypadku należy głównie zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń. Nieprawidłowa wentylacja ma duży wpływ na skraplanie się pary wodnej na szybach.

Jak poprawić system wentylacji?

Możliwości jest kilka np. zamontować nawiewniki, rozszczelnić okna, uchylać okna. Pomieszczenia trzeba regularnie wietrzyć, szczególnie jeśli suszymy wilgotne ubrania lub gotujemy.

Wysoki poziom wilgotności powodują także procesy „oddychania” nowo wybudowanych ścian, stropów, prace remontowe, ale również skutkiem są błędnie zaizolowane przeciwwilgociowo mury.

Okna powinny odparować za pomocą kanałów wywiewnych. Kanałami odprowadzane jest powietrze wraz z parą wodną.

Bywa, iż pomimo systematycznego wietrzenia para nadal się zbiera. W takim przypadku należy odpowiednio zaprojektować i wykonać wentylację. Parowanie szyb wewnątrz pakietu szybowego.

Jeśli para pojawi się między szybami w oknach to oznacza, iż pakiet szybowy uległ rozszczelnieniu.

Okno w takiej sytuacji traci znaczną część właściwości termoizolacyjnych. Parowanie zmniejsza walory estetyczne, skraplanie pary wodnej powoduje utratę przejrzystości, po odparowaniu na szybach pojawiają się plamy, których nie jesteśmy w stanie usunąć. Czeka nas wymiana okna.

Jeśli okno posiada jeszcze gwarancję , reklamacja powinna zostać pozytywnie rozpatrzona, a okno wymienione.


Wróć do listy porad